• Strona główna
  • DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

29 października, 2021

Znak sprawy: ZP-2200-36/21

Termin składania ofert: 02.12.2021 10:00

Postępowanie będzie prowadzone na stronie: https://szpital-sosnowiec.logintrade.net