• Strona główna
  • Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań i dostawa odczynników
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań i dostawa odczynników

18 grudnia, 2009

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZZP-2200-90/09

Termin składania ofert: 2010/01/06 16:15