Dostawa papieru ksero

28 września, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-50/22

Termin składania ofert: 06.10.2022 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,101651,9817b8804e53569050ae71d50095ccc6.html