• Strona główna
  • DOSTAWA PODŁOŻY DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH ORAZ PŁYTEK AGAROWYCH DO TRANSPORTU I WYBIÓRCZEJ HODOWLI DROŻDŻAKÓW, DERMATOFITÓW LUB INNYCH GRZYBÓW
DOSTAWA PODŁOŻY DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH ORAZ PŁYTEK AGAROWYCH DO TRANSPORTU I WYBIÓRCZEJ HODOWLI DROŻDŻAKÓW, DERMATOFITÓW LUB INNYCH GRZYBÓW

14 września, 2011

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZZP-2200-62/11

Termin składania ofert: 2011/09/26 16:07