DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH (do leczenia SM)

24 października, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-48/23

Termin składania ofert: 03.110.2023r. godz.10:00

postępowanie prowadzone jest na platformie;

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net