• Strona główna
  • DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

6 czerwca, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-26/22

Termin składania ofert: 14.06.2022r. godz. 10:00

postępowanie prowadzone jest na platformie;

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,88336,4545567635b50b193d598086eaaf71ed.html