• Strona główna
  • Dostawa produktów leczniczych – kontrastów do diagnostyki obrazowej w TK i MR
Dostawa produktów leczniczych – kontrastów do diagnostyki obrazowej w TK i MR

21 sierpnia, 2019

Znak sprawy: ZP-2200/23/19

Termin składania ofert: 25.09.2019 10:00

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dostęp do wszelkich dokumentów/materiałów znajduje się pod poniższym adresem:

 

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,8662,687fe34a901a03abed262a62e22f90db.html

Zamawiający informuje, że na stronie jak wyżej opublikował: Odpowiedzi Zamawiającego

odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania 2

SIWZ – 23 modyfikacja

Informacja Zamawiającego z art. 86 ust. 5 PZP

unieważnienie pakiet 3

ogłoszenie wyników – pakiet 1

ogłoszenie wyników – pakiet 2