• Strona główna
  • DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH, KONTRASTÓW DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DO TK
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH, KONTRASTÓW DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DO TK

6 września, 2021

Znak sprawy: ZP-2200-22/21

Termin składania ofert: 12.10.2021 10:00

Postępowanie będzie prowadzone na stronie: https://szpital-sosnowiec.logintrade.net