• Strona główna
  • DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH, KONTRASTÓW DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DO TK
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH, KONTRASTÓW DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DO TK

16 sierpnia, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-38/23

Termin składania ofert: 14.09.2023 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,137390,50ea2cb714371eafca62e8d5601a0bc0.html