• Strona główna
  • DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH, KONTRASTÓW DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DO TK
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH, KONTRASTÓW DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DO TK

2 października, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-45/23

Termin składania ofert: 09.10.2023 r. godz. 10:00

postępowanie prowadzone jest na platformie:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/