• Strona główna
  • DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH, KONTRASTÓW DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DO TK
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH, KONTRASTÓW DO DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DO TK

19 marca, 2024

Znak sprawy: ZP-2200-10/24

Termin składania ofert: 18.04.2024 10:00

Postepowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,160128,452780597b96d641e504d0d4018ef065.html