• Strona główna
  • DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I KONTRASTÓW DO MR
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I KONTRASTÓW DO MR

9 października, 2020

Znak sprawy: ZP-2200-28/20

Termin składania ofert: 22 Październik 2020 10:00

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dostęp do wszelkich dokumentów/ materiałów znajduje się pod poniższym adresem:
https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/