• Strona główna
  • DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO I LEKU W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH INTERFERON BETA NA STWARDNIENIE ROZSIANE
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO I LEKU W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH INTERFERON BETA NA STWARDNIENIE ROZSIANE

12 maja, 2020

Znak sprawy: ZP-2200-16/20

Termin składania ofert: 17.06.2020 10:00

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dostęp do wszelkich dokumentów/ materiałów znajduje się pod poniższym adresem:
https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania,str2.html?rodzaj=ustawowe

 

wynik postępowania Pakiet nr 4, 9, 11, 12, 15 – wynik został także zamieszczony na platformie – zakładka „notatki”