DOSTAWA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH NITRYLOWYCH

2 kwietnia, 2021

Znak sprawy: ZP-2200-7/21

Termin składania ofert: 14 Kwiecień 2021 10:00

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dostęp do wszelkich dokumentów/ materiałów znajduje się pod poniższym adresem:
https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/