Dostawa samochodu – karetki P do przewozu pacjentów

26 sierpnia, 2008

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/29/2008

Termin składania ofert: 2008/09/03 16:22