Dostawa samochodu – karetki typ

31 lipca, 2008

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/23/2008

Termin składania ofert: 2008/07/31 16:22