• Strona główna
  • dostawa SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ wody do obiektów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1
dostawa SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ wody do obiektów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1

17 maja, 2018

Znak sprawy: ZP-2200-22/18

Termin składania ofert: 2018/05/28 10:00