• Strona główna
  • Dostawa sprzętu gastronomicznego dla wyposażenia kuchni, wyposażenia magazynu żywności oraz pojemnikówtermoizolacyjnych do transportu posiłków
Dostawa sprzętu gastronomicznego dla wyposażenia kuchni, wyposażenia magazynu żywności oraz pojemnikówtermoizolacyjnych do transportu posiłków

30 października, 2008

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/56/2008

Termin składania ofert: 2008/11/19 16:21