• Strona główna
  • dostawa sprzętu i aparatury medycznej – dostawa elementów do zestawu do histeroskopii operacyjnej dla potrzeb Bloku Operacyjnego (Ginekologia) SSM sp. z o.o. w restrukturyzacji
dostawa sprzętu i aparatury medycznej – dostawa elementów do zestawu do histeroskopii operacyjnej dla potrzeb Bloku Operacyjnego (Ginekologia) SSM sp. z o.o. w restrukturyzacji

10 sierpnia, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-38/22

Termin składania ofert: 18.08.2022r. godz. 10:00

postępowanie prowadzone jest:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net