• Strona główna
  • Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców – sprzęt ratujący życie.
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców – sprzęt ratujący życie.

23 czerwca, 2009

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZZP-2200-47/09

Termin składania ofert: 2009/07/02 16:17