• Strona główna
  • DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ w ramach projektu ,,Szpital bez ryzyka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki
DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ w ramach projektu ,,Szpital bez ryzyka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki

23 kwietnia, 2021

Znak sprawy: ZP-2200-3/21

Termin składania ofert: 12.05.2021r. godz. 10.00

Postępowanie jest prowadzone na stronie: https://szpital-sosnowiec.logintrade.net