• Strona główna
  • dostawa sprzętu i aparatury medycznej – wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SSM sp. z o.o. w restrukturyzacji
dostawa sprzętu i aparatury medycznej – wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SSM sp. z o.o. w restrukturyzacji

8 czerwca, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-25/22

Termin składania ofert: 05.07.2022r. godz. 10:00

postępowanie prowadzone na platformie:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net