• Strona główna
  • DOSTAWA SPRZĘTU JEDNO I WIELORAZOWEGO UŻYCIA, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
DOSTAWA SPRZĘTU JEDNO I WIELORAZOWEGO UŻYCIA, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

20 lutego, 2020

Znak sprawy: ZP-2200-6/20

Termin składania ofert: 31.03.2020 godz. 10:00

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dostęp do wszelkich dokumentów/ materiałów znajduje się pod poniższym adresem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania,str2.html?rodzaj=ustawowe