DOSTAWA SPRZĘTU JEDNO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU

8 marca, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-9/23

Termin składania ofert: 17.04.2023 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,120724,be2d86758d91064e03e82e1d39c64f4f.html