DOSTAWA SPRZĘTU JEDNO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU

20 kwietnia, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-21/23

Termin składania ofert: 28.04.2023 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,125801,05a84f0b1edf4a2259c2548350de8378.html