• Strona główna
  • DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNO I WIELORAZOWEGO UŻYCIA, OSTRZY, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, AKCESORIÓW DO LAKTATORA, POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNO I WIELORAZOWEGO UŻYCIA, OSTRZY, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, AKCESORIÓW DO LAKTATORA, POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE

26 października, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-49/22

Termin składania ofert: 28.11.2022

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,105239,5eddff19410e7d4429415c2aadeac7e1.html