• Strona główna
  • Dostawa sprzętu medycznego – wyposażenie oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej ( łóżka pacjenta, szafki przyłóżkowe, łóżka do intensywnej opieki, wózek do transportu przezierny dla promieni RTG)
Dostawa sprzętu medycznego – wyposażenie oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej ( łóżka pacjenta, szafki przyłóżkowe, łóżka do intensywnej opieki, wózek do transportu przezierny dla promieni RTG)

23 sierpnia, 2011

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZZP-2200-58/11

Termin składania ofert: 2011/09/01 16:07