• Strona główna
  • DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Zakup aparatu ultrasonograficznego (USG) do realizacji zadania pn. Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021, w ramach programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021, umowa 5/9/43/2021/1863/1016
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Zakup aparatu ultrasonograficznego (USG) do realizacji zadania pn. Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021, w ramach programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021, umowa 5/9/43/2021/1863/1016

8 listopada, 2021

Znak sprawy: ZP-2200-38/21

Termin składania ofert: 16.11.2021 10:30

Postępowanie będzie prowadzone na stronie: https://szpital-sosnowiec.logintrade.net