Dostawa środków dezynfekcyjnych

21 maja, 2021

Znak sprawy: ZP-2200-13/21

Termin składania ofert: 04.06.2021 10:00

Przetarg nieograniczony, tryb UE

Postępowanie jest prowadzone na stronie: https://szpital-sosnowiec.logintrade.net