DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

12 czerwca, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-29/23

Termin składania ofert: 21.06.2023 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,131324,14e7593e7101b934b13675ba2bbbddd2.html