DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

26 lipca, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-36/23

Termin składania ofert: 03.08.2023 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,135903,6568b9057123d5baf6a920cef31285ea.html