DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

24 sierpnia, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-43/23

Termin składania ofert: 04.09.2023 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,138291,d5e656a0f3e24b20168016392188cdef.html