• Strona główna
  • dostawa środków ochrony indywidualnej, rękawiczek diagnostycznych
dostawa środków ochrony indywidualnej, rękawiczek diagnostycznych

23 grudnia, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-64/22

Termin składania ofert: 19.01.2023 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,112467,bb1db228c8c9eae903a0fd04f97929fd.html