DOSTAWA STERYLNEGO JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

23 kwietnia, 2021

Znak sprawy: ZP-2200-12/21

Termin składania ofert: 07.05.2021 10:00

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dostęp do wszelkich dokumentów/ materiałów znajduje się pod poniższym adresem:
https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/