• Strona główna
  • DOSTAWA STERYLNYCH, JEDNORAZOWYCH OBŁOŻEŃ PÓL OPERACYJNYCH
DOSTAWA STERYLNYCH, JEDNORAZOWYCH OBŁOŻEŃ PÓL OPERACYJNYCH

11 lipca, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-31/22

Termin składania ofert: 10.08.2022r. godz. 10:00

postępowanie prowadzone jest na platformie

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,92326,0668840d55e1534544f5b37a8503f4fb.html