• Strona główna
  • Dostawa urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 wraz z montażem i obsługą
Dostawa urządzeń do chemicznej dezynfekcji wody pitnej dla potrzeb obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1 wraz z montażem i obsługą

10 czerwca, 2011

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZZP-2200-42/11

Termin składania ofert: 2011/06/30 16:10