Dostawa urządzeń medycznych dla oddziału chirurgii

15 października, 2008

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/44/2008

Termin składania ofert: 2008/10/27 16:22