• Strona główna
  • Dostawa w sposób ciągły wody do obiektów SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu
Dostawa w sposób ciągły wody do obiektów SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu

10 kwietnia, 2009

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/20/2009

Termin składania ofert: 2009/04/28 16:20