• Strona główna
  • dostawa wody SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ do obiektów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1
dostawa wody SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ do obiektów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1

25 maja, 2021

Znak sprawy: ZP-2200-14/21

Termin składania ofert: 10.06.2021 godz. 10:00

Postępowanie jest prowadzone na platformie

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net