• Strona główna
  • DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH, JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH, JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

12 stycznia, 2024

Znak sprawy: ZP-2200-1/24

Termin składania ofert: 23.01.2024 10:00

Postepowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,153568,59bea885811818e6aad0a4718cbb0916.html