• Strona główna
  • DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH, JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH, JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

12 marca, 2024

Znak sprawy: ZP-2200-9/24

Termin składania ofert: 20.03.2024r. godz. 10:00

postępowanie prowadzone jest na platformie:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net