• Strona główna
  • ODBIÓR, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH W SP ZZOZ SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU, CELEM ICH WYDANIA OSOBOM UPRAWNIONYM DO POCHOWANIA, PRZEPROWADZENIE NA WNIOSEK SZPITALA BADAŃ POŚMIERTNYCH ORAZ BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH
ODBIÓR, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH W SP ZZOZ SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU, CELEM ICH WYDANIA OSOBOM UPRAWNIONYM DO POCHOWANIA, PRZEPROWADZENIE NA WNIOSEK SZPITALA BADAŃ POŚMIERTNYCH ORAZ BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH

30 października, 2009

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZZP-2200-75/09

Termin składania ofert: 2009/11/10 16:15