• Strona główna
  • Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z obiektów SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu
Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z obiektów SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu

24 czerwca, 2009

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZZP-2200-42/09

Termin składania ofert: 2009/07/08 16:17