• Strona główna
  • Opracowanie dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną, podstawowego i rezerwowego, budynków szpitalnych SP ZZOZ Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, zlokalizowanych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1
Opracowanie dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną, podstawowego i rezerwowego, budynków szpitalnych SP ZZOZ Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, zlokalizowanych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej 1

28 października, 2008

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/53/2008

Termin składania ofert: 2008/11/12 16:21