• Strona główna
  • Opracowanie dokumentacji projektowej zasilania w wodę obiektów SPZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu
Opracowanie dokumentacji projektowej zasilania w wodę obiektów SPZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu

14 stycznia, 2009

Wartość zamówienia: powyżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/1/2009

Termin składania ofert: 2009/02/26 16:21