• Strona główna
  • PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTYCYJNEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ, INSTALACYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH W OBIEKTACH SZPITALA PRZY UL. ZEGADŁOWICZA 3, UL. SZPITALNEJ 1
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTYCYJNEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ, INSTALACYJNEJ, ELEKTRYCZNEJ NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH W OBIEKTACH SZPITALA PRZY UL. ZEGADŁOWICZA 3, UL. SZPITALNEJ 1

27 kwietnia, 2012

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZZP-2200-35/12

Termin składania ofert: 2012/05/09 16:05