• Strona główna
  • Przebudowa układu zasilania budynków szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 w energię elektryczną, w sposób spełniający wymagania rozporządzenia MZ z 10.11.2006r., obejmujący modernizację rezerwowego źródła zasilania – agregat, rozdzielnie nn w tym rozdzielnie 400/230V – w oparciu o dokumenta