• Strona główna
  • przygotowanie i dostarczanie posiłków, z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy przebywających w Ośrodku Pomocy dla Ukrainy, w obiekcie Zamawiającego, zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1
przygotowanie i dostarczanie posiłków, z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy przebywających w Ośrodku Pomocy dla Ukrainy, w obiekcie Zamawiającego, zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1

8 grudnia, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-63/22

Termin składania ofert: 16.12.2022r. godz. 10:00

postępowanie prowadzone jest na platformie;

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net