• Strona główna
  • przygotowanie i dostarczanie posiłków, z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy przebywających w Ośrodku Pomocy dla Ukrainy, w obiekcie Zamawiającego, zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1
przygotowanie i dostarczanie posiłków, z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy przebywających w Ośrodku Pomocy dla Ukrainy, w obiekcie Zamawiającego, zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1

5 maja, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-20/22

Termin składania ofert: 16.05.2022r. godz. 10:00

postępowanie prowadzone jest na platformie:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,84433,fa94c844c4d4aa1e87f2acfa21a714b7.html