• Strona główna
  • Realizacja robót budowlanych na podstawie dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. 1. Przebudowa pomieszczeń IV piętra budynku bocznego Szpitala na potrzeby Oddziału Geriatrycznego. 2. Przebudowa pomieszczeń V piętra budynku bocznego Szpitala pod potrzeby Oddziału Dermatologicznego”.
Realizacja robót budowlanych na podstawie dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. 1. Przebudowa pomieszczeń IV piętra budynku bocznego Szpitala na potrzeby Oddziału Geriatrycznego. 2. Przebudowa pomieszczeń V piętra budynku bocznego Szpitala pod potrzeby Oddziału Dermatologicznego”.

18 kwietnia, 2012

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZZP-2200-27/12

Termin składania ofert: 2012/05/09 16:05